Allakando söker fler läxhjälpare

Just nu är det många familjer som vill ha läxhjälp. Företaget Allakando som bedrivit läxhjälp sedan 2007 söker därför nya läxhjälpare för att möta den stora efterfrågan som finns – läxhjälpare som får en meriterande sysselsättning och en möjlighet att göra skillnad för en annan elevs skolgång.

Godkända betyg från grundskolan är mycket viktigt för att man ska kunna göra sig gällande på arbetsmarknaden, studera vidare och vara aktiv i samhällslivet i övrigt. Många elever kämpar i grundskolans senare år för att klara alla betyg. Man kanske har svårt med matematiken, engelskan eller spanskan. Man har rätt till stöd och hjälp i skolan – men det är inte alltid som det stödet räcker till. Möjligheten till specialpedagogiskt stöd skiljer sig åt mellan skolor och på vissa lärare är det mycket obehöriga lärare, och på andra en hög grad legitimerade lärare. Kvaliteten i skolan kan därför skilja sig åt mycket – vilket dessvärre kan göra att vissa elever får sämre förutsättningar i skolan än andra. Om man som elev inte får tillräckligt med tid med sina lärare i skolan, så är ett alternativ att anlita läxhjälp. 

Läxhjälp i alla åldrar

Allakando läxhjälp riktar sig till elever i alla åldrar och alla årskurser. Verksamheten utgår ifrån den pedagogiska idén att alla elever kan mer än de tror. Alla elever har möjlighet att utvecklas väldigt lång utifrån sina förutsättningar – så länge de tror på sin egen förmåga och anstränger sig för att bli bättre i skolan. Utifrån den har Allakando utvecklat en mycket effektiv pedagogisk modell för sin läxhjälp – och modellen har varit framgångsrik – 90 procent av Allakandos elever höjer sina betyg när de fått undervisning av bolagets privatlärare.

Privatlärare som får möjlighet att växa med sin uppgift

Det som till stor del kan förklara att Allakando lyckas så bra med sin studiehjälp är att varje undervisningstillfälle är bra planerat, väldisponerat och pedagogiskt. Det beror i sin tur på att Allakando har så mycket skickliga lärare i sin verksamhet. Allakando rekryterar ofta privatlärare som bedriver studier på heltid på något universitet eller någon högskola i Sverige – då detta är personer med djupa ämneskunskaper och som har gymnasie- och grundskolekurserna hyfsat färskt i minnet. Ett annat bolag som också söker läxhjälpare är Smartstudies, ta reda på mer här.

Lärarna får kontinuerlig vidareutbildning

Det är ett mycket meriterande och kvalificerat uppdrag att syssla med läxhjälp hos Allakando. Det inbegriper att man får internutbildningar som stärker både ens ämneskunskaper och förmåga att lära ut saker på ett tydligt sätt. Det är utbildningar som är meriterande om läraren ska söka sig vidare till andra befattningar i arbetslivet senare. Lärarna jobbar vidare inte bara med grundskola och gymnasium utan också inför högskoleprovet. Då handlar det ofta om att öva på gamla högskoleprov, Allakando har sammanställt gamla högskoleprov här.

Läxhjälp – vanligast i matematik

Det vanligaste ämnet som elever vill ha läxhjälp i är matematik. Smartstudies är särskilt inriktade på mattehjälp, klicka här för mer info om det.