Föreningar

Varför ska jag starta en förening?

Om du startar en förening inom Maskinsektionen vinner din förening flera fördelar som ni annars inte har. Om din förening är tecknad inom sektionen har ni rätt att:

 • Använda Maskinsektionens namn och emblem i er verksamhet
 • Marknadsföra er genom Maskinsektionen, exempelvis på sektionsmöte och andra kanaler i samråd med Informationsutskottet
 • Boka och använda Maskinsektionens lokaler
 • I samråd med lämplig utskottsordförande utnyttja sektionens tillgängliga kompetens och inventarier

Vad behöver föreningen göra?

För att få ha en förening inom sektionen finns det vissa krav. Detta är för att alla föreningar ska vara uppbyggda på liknande sätt och att samarbetet ska fungera optimalt. När föreningen startas ska ett noga genomtänkt syfte presenteras. När föreningen väl är godkänd och startad hålls en kontinuerlig kontakt med sektionsstyrelsen som årligen godkänner föreningens kvarlevnad.

Föreningen ska verka för sina medlemmars intressen och följa de stadgar och reglemente som finns inom sektionen. Den ska vara öppen för alla och får inte konkurrera med sektionens befintliga verksamhet. Vem som helst kan gå med i föreningen som har en öppen approach och rekrytering.

Om stadgar och reglementen inte följs har styrelsen rätt att upplösa föreningen. Gå in och läs i reglemente och stadgar för att se exakta förmåner och krav!

Jag vill starta en förening! Hur gör jag?

Starta en förening – steg för steg:

 1. Fundera på vad föreningens syfte är, hur den ska fungera och vilka den ska rikta sig till
 2. Läs igenom reglemente och stadgar, kring det som gäller föreningar. Det är väldigt viktigt att ni vet precis vad som gäller innan ni startar en förening.
 3. Ladda ner det ifyllbara pdf-dokumentet
 4. Fyll i alla fält nogrannt
 5. Dubbelkolla dokumentet
 6. Maila dokumentet till viceordf@maskinsektionen.com. Skriv föreningsnamnet i ämnesraden. (“FÖRENING: [Namn på förening]”)
 7. Invänta bekräftelsemail från Vice Ordförande med vidare info
 8. Voila!