Styrelsen

Styrelsen arbetar tillsammans för att alla medlemmar ska får ut så mycket som möjligt av sin tid på Maskinsektionen. De ger stöd till funktionärer och medlemmar när det behövs, och beslutar om saker som rör hela sektionen och dess framtid.

Styrelsen består av utskottsordförande och mästare från 8 av sektionens utskott, tillsammans med sektionsordförande och vice. Tillsammans agerar de som en länk mellan alla grupper, och jobbar för att hela sektionen och dess medlemmar ska få sin röst hörd. Styrelsen är det näst högst beslutande organet i föreningen, efter sektionsmötet, och har öppna möten varje vecka där det beslutas om vilka aktiviteter som ska anordnas, vilka nya prylar som ska köpas in, och vem som ska betala för kalaset.

Som styrelseledamot får man också vara med och representera sektionen både mot medlemmar och sökande men också mot andra universitet och lärosäten i Sverige. Flera gånger om året anordnas evenemang och konferenser som styrelsen är med på och ser till att medlemmarnas röst blir hörd.

Vår ambition är att alla ska komma till oss med sina idéer så att vi tillsammans kan göra det bästa av studietiden här i Lund. Så tveka inte för att prata med oss i korridoren eller hälsa på oss i styrelserummet om du har tankar och funderingar!

Hampus Rosvall

Ordförande

ordf@maskinsektionen.com

Ebba Bratt

Vice Ordförande

viceordf@maskinsektionen.com

Styrelseledamöter

Kristian Folkesson

AktU-Ordförande

aktu@maskinsektionen.com

Jonathan Schulz

InfU-Ordförande

infu@maskinsektionen.com

Isabelle Larsson

NGM-ordförande

ngm@maskinsektionen.com

Carl Eriksson

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

Ella von Matern

Cafémästare

cafe@maskinsektionen.com

Gustav Sjölin

Sexmästare

sexet@maskinsektionen.com

Elaine Nilsson

Skattmästare

skatt@maskinsektionen.com

Marcus Daag

Verkmästare

verkstan@maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2018