SRM

Studierådet Maskin finns till för att studenternas röst ska höras av universitetet och föreläsarna. Tillsammans förbättrar de utbildningen för att underlätta för alla som läser Maskinteknik och Teknisk Design.

SRM är länken mellan studenterna och universitetet. Studierådet Maskin ser till att vår utbildning håller världsklass genom att utvärdera kurserna utifrån ett studentperspektiv och föreslå ändringar och förbättringar till nästkommande år. Utskottet arbetar även med frågor som rör likabehandling, studiemiljö och internationella utbyten. Utöver det håller vi i det årliga eventet Her Tech Future. Varje vecka ordnar SRM studiekvällar där studenterna får middag och hjälp med studier av erfarna övningsledare.

Ledning

Carl Eriksson

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

Hampus Henåker

Vice SRM ordförande

vicesrm@maskinsektionen.com

Medlemmar

David Fransson

Skyddsombud

skyddsombud@maskinsektionen.com

Ebba Bratt

Likabehandlingsombud

likabehandlingsombud@ maskinsektionen.com

Gustav Sjölin

Likabehandlingsombud

likabehandlingsombud@ maskinsektionen.com

Lisa Balke

VM-truppsmedlem

Era Xhakollari

Her Tech Future-ansvarig

htf@maskinsektionen.com

Rebecka Karlsson

Her Tech Future-ansvarig

htf@maskinsektionen.com

David Fransson

Årskursrepresentant M16

Olof Karlsson

Årskursrepresentant M16

Charlotte Abrahamsson Kwetczer

Årskursrepresentant MD16

Linn Ekberg

Årskursrepresentant M17

Ellen Jonasson

Årskursrepresentant M17

Ida Dahl

Årskursrepresentant MD17

Tobias Eiksund

Årskursrepresentant M18

Lovisa Lindström

Årskursrepresentant M18

Sara Grimbeck

Årskursrepresentant MD18

Johan Deniz

Inriktningsrepresentant - Logistik

Oscar Blomqvist

Inriktningsrepresentant - Produktrealisering

Maja Svensson

Inriktningsrepresentant - Produktutveckling

Stina Martin

Inriktningsrepresentant - Teknisk Design

© Copyright - Maskinsektionen 2018