Utbildningen

Maskinteknik är ett av de äldsta och största programmen vid Lunds Tekniska Högskola. Detta är en utbildning som utgörs av en blandning av flera vitt skilda tekniska discipliner, vilket gör maskinteknologen konkurrenskraftig på flera fronter av arbetsmarknaden. Utbildningen Maskintekniks inledande tre år utgörs av grundläggande kurser inom matematik och klassisk fysik tillsammans med ekonomi och programmering, vilket dels lär studenten grunderna till problemlösning inom vitt skilda områden, men ligger också till grund för mastervalets mer avancerade teori.

Den stora mängden alternativ gällande val av master gör Maskinteknik till en av LTH:s mer mångsidiga utbildningar, där inte bara beräkningsmekanik, mekatronik och produktutveckling står i fokus, utan även logistik och produktionsekonomi, energivetenskaper och fordonsteknik finns att tillgå. Dessa breda möjligheter och institutionernas internationella konkurrenskraft gör nyexaminerade maskinteknologer önskvärda inom flertalet sektorer av industrin, men även inom högskolorna själva.

Fem år på programmet Maskinteknik bidrar inte bara med djupa kunskaper inom naturvetenskap, matematik, programmering och ekonomi, utan förbereder även inför arbetslivet genom den mängd grupparbeten, presentationer och projekt som man stöter på under utbildningen.

Maskinteknik är valet för dig som uppskattar problemlösning och vill ha en solid och bred teknisk grund att stå på.

© Copyright - Maskinsektionen 2018