Inlägg av Alumnianvsvarig

Vi är live! Masqueradbal, Höstterminsmöte och andra små godbitar…

Hej alla alumner! Sedan senaste inlägget har allt från Oktoberfest till Masqueradbalen passerat, ännu ett höstterminsmöte har ägt rum, ARKAD har varit inne och vänt och sist men inte minst så har alumniverksamheten äntligen fått en egen flik på maskinsektionens hemsida! På grund av ombyggnation i AF firades Masqueradbalen i år med pompa och ståt […]