Sångboken!

Här är maskinsektionens sångbok, i all dess härlighet. Du kan söka på sidnummer, titel eller låttext som du behagar!{{groups[song.group]}}

s. {{song.page}}

{{song.name}}

Mel: {{song.melody}}

{{song.text}}

{{song.author}}