Valberedningen

Som medlem i valberednigen utvecklar du din förmåga att
jobba i grupp samt blir en expert på hur man ska bete sig på interju.

Valberedningen är ansvariga för nomineringsprocessen till sektionens terminsmöten.

De håller även intervjuerna för alla nominerade innan de ger sitt förslag på vilka personer som de tycker passar bäst till de förtroendevalda posterna på Maskinsektionen.

Ledning

Natalie Bengtsson

Valberedningsordförande

valberedningen@maskinsektionen.com

Medlemmar

Michael Lindberg

Valberedningsledamot

Rebecka Karlsson

Valberedningsledamot

Karolina André

Valberedningsledamot

© Copyright - Maskinsektionen 2018