Information gällande Covid-19 och årets nollning

For an english version, see below. 

Hejsan alla nyantagna och välkomna till Maskinsektionen inom TLTH!

De första veckorna av studietiden är ofta fyllda med förväntan och spänning, men också med en hel del frågetecken och oro för många. Detta kanske är värre i år än tidigare år, i och med den rådande situationen med Covid-19 pandemin och den stora osäkerhet som detta skapar. Vi tänkte därför försöka svara på några av de frågor som ni kan ha.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) har tagit beslut om att den centrala nollningen som genomförs av TLTH kommer äga rum, dock anpassad enligt rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Detta innebär att stora event kommer ställas in eller skjutas fram, och att stora folkmängder på alla sätt kommer undvikas.

Vi på Maskinsektionen har valt att följa TLTHs exempel och kommer genomföra vår nollning enligt rådande restriktioner. Med andra ord kommer det genomföras introduktionsveckor där alla nyantagna som vill delta kommer att lära känna sina kursare och andra sektionsmedlemmar. Dock har vi förståelse för de som av olika anledningar inte kan eller vill medverka i nollningen denna höst. Vi ber er i sådana fall att vända er till Maskinsektionens styrelse som kommer se till att ni får en digital phadder som ni kan få hjälp av och ställa alla era frågor till.

Skolterminen börjar den 31/8 men en vecka innan, alltså 24/8, startar nollningen. Innan dess kommer ett upprop ske digitalt via nätet. Detta kommer ske på https://canvas.education.lu.se/ från den 19/8 kl 15.00 till den 24/8. Det är mycket viktigt att ni går in där och tackar ja till er plats på utbildningen. Gör ni inte detta finns det en risk att ni förlorar er plats på er linje.

Innan uppropet kommer alla nyantagna att bli kontaktade av en phadder från Maskinsektionen. Denna person kommer ge er mer information om de första dagarna när det börjar närma sig och ni kommer också få möjligheter att ställa alla frågor som ni kan tänkas ha. Ni kommer även delas in i phaddergrupper och för er som väljer att medverka i nollning fysiskt kommer ni att göra en mängd olika, roliga saker med denna gruppen.

Mer information om allt detta finns på LTHs hemsida, på LTH.se → Student → Ny Student, http://www.student.lth.se/antagen-online/. Där finns även en lista med saker du ska göra innan du börjar studera, så se till att gå in där och läsa igenom allt noggrant. Du kan även gå in och följ sidan M-sek Nollning på Facebook, där ännu mer information kommer läggas upp.

Alltså: med start den 24:e augusti kommer introduktionen för alla nyantagna vid Maskinsektionen att starta, dock anpassad för att följa rådande restriktioner. Innan dess kommer ni bli kontaktade av en phadder och få mer information. Vi ser fram emot att träffa er!

In English:
Hi all newly accepted students and welcome to the Guild of Mechanical Engineering!

We know that the first weeks of university is a time full of excitement but also of questions and worry for many, maybe even more so this fall than others because of the Covid-19 pandemic.

A decision regarding this year’s introduction has been made by the student union at the Faculty of Engineering, and we at the Guild of Mechanical Engineering have chosen to follow their example. The decision is that the introduction will take place. However, it will be reformed to make sure that the current restrictions and recommendations from the Public Health Agency of Sweden are followed. This means that big events will be cancelled or pushed forward in time, and that big crowds of people will be avoided. Smaller events will take place and the students who choose to participate will be given opportunities to get to know their classmates and the guild.

For all international students that are coming to the Guild of Mechanical Engineering a registration day will be held on the 18th of august. Before this you will be contacted by a mentor from the guild that will give you all the important information you need and that can answer any questions you may have. You will also be divided into  a group of other international students with whom you will do a lot of interesting and fun things.

More information regarding this can be found on LTHs webpage for international student, http://www.lth.se/english/student/. You can also follow the Facebook page M-sek Nollning where more information will be posted.

So, to summarize the introduction this fall will take place, but it will be revised to follow the current restrictions from the Public Health Agency of Sweden. We look forward to seeing you!

Vad är nollningen?

Nollningen är startskottet för dina fem underbara år på LTH. Tre veckor då vi hjälper dig som nyantagen att komma in i studierna, studentlivet och får dig att känna dig som hemma. Detta görs med en mängd olika evenemang, alla skapade med åtanken att det ska finnas något för alla.

Skillnad mot gymnasiet

Nollningen under Teknologkåren inom LTH skiljer sig från tidigare gymnasienollningar du kanske har upplevt eller hört talas om. Målet med denna nollning är att välkomna dig som ny Maskinstudent. Alla nyantagna ska känna sig trygga och välkomna i varje del av nollningen. Nollningen är helt frivillig, men den rekommenderas då det är en hejdundrans kul tid. Du lär känna dina blivande studiekamrater och äldre studenter, som ger dig värdefulla tips om både plugget och studentlivet utanför studierna.

Phaddergrupper

För att vägleda dig på denna fantastiska resa delas du in i en phaddergrupp. En grupp där du lär känna andra nyantagna och där några äldre studenter (phaddrar), finns för att svara på era frågor och dela med sig av sina erfarenheter. Denna grupp kommer följer dig under nollningen och Phaddrarna finns alltid som en trygg punkt under alla evenemang.

25679st

Sålda kaffe i mcafé 2016

100st

100 taggade phaddrar till årets nollning

180st

Antagna per år på maskinsektionen

© Copyright - Maskinsektionen 2020