SRM

Studierådet Maskin finns till för att studenternas röst ska höras av universitetet och föreläsarna. Tillsammans förbättrar de utbildningen för att underlätta för alla som läser Maskinteknik och Teknisk Design.

SRM är länken mellan studenterna och universitetet. Studierådet Maskin ser till att vår utbildning håller världsklass genom att utvärdera kurserna utifrån ett studentperspektiv och föreslå ändringar och förbättringar till nästkommande år. Utskottet arbetar även med frågor som rör likabehandling, studiemiljö och internationella utbyten. Utöver det håller vi i det årliga eventet Her Tech Future. Varje vecka ordnar SRM studiekvällar där studenterna får middag och hjälp med studier av erfarna övningsledare.

Ledning

Sofie Rouse

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

Hugo Persson

Vice SRM-ordförande

vicesrm@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Her Tech Future

hertechfuture@maskinsektionen.com

HTF-gruppen ansvarar för informationsspridning om Her Tech Future. De hjälper även till på evenemang som arrangeras av projektgruppen för HTF. De arbetar sektionsöverskridande med att inspirera gymnasietjejer att välja LTH, och anordnar även tjejträffen för maskinare innan nollningen.

Tilda Sjöstrand

Her Tech Future-ansvarig

Alicia Härdig

Her Tech Future-ansvarig

Alice Lövung

Likabehandlingsombud

Vakant

Likabehandlingsombud

Moa Jansson

Likabehandlingsmedlem

Vakant

Likabehandlingsmedlem

Vakant

Likabehandlingsmedlem

Likabehandlingsgruppen

likabehandling@maskinsektionen.com

Kontaktformulär till Likabehandlingsombuden

Likabehandlingsgruppen leder sektionens likabehandlingsarbete och verkar för jämlikhet för samtliga studenter på Maskinsektionen. Likabehandlingsombudens arbete utgår från diskrimineringslagen och de deltar regelbundet i möten med Teknologkåren. Gruppmedlemmarna stöttar arbetet för likabehandlingsombuden på Maskinsektionen genom att skapa och planera event. Tillsammans arbetar de för att alla på sektionen ska få trivas under sin studietid.

Alice Lövung

Likabehandlingsombud

Vakant

Likabehandlingsombud

Moa Jansson

Likabehandlingsmedlem

Vakant

Likabehandlingsmedlem

Vakant

Likabehandlingsmedlem

VM-truppen

vm-truppen@maskinsektionen.com

VM-truppen samarbetar med Världsmästaren i arbetet att välkomna utländska studenter till Lund och informera maskinstudenter om utlandsstudier. VM-truppen och Världsmästaren arbetar tillsammans med Maskinsektionen, andra sektioner samt kåren och arrangerar olika evenemang före, under och efter nollningen.

Alexander Bergsten

Världsmästare

varldsmastare @maskinsektionen.com

Leo Lindahl

VM-truppmedlem

Gabriel Wendt

VM-truppmedlem

Karl Hansson

VM-truppmedlem

Idun Jerlhagen Forsgren

Inriktningsrepresentant logistik och produktionsekonomi

Vakant

Inriktningsrepresentant produktutveckling

Vakant

Inriktningsrepresentant mekatronik

Camilla Sandberg

Inriktningsrepresentant produktrealisering

Vakant

Inriktningsrepresentant beräkningsmekanik

David Attoff

Inriktningsrepresentant energiteknik

Vakant

Inriktningsrepresentant transportteknik

Adrian Wester

Inriktingsrepresentant designvetenskap

Inriktningsrepresentanter

inriktning@maskinsektionen.com

Inriktningsrepresentanternas uppgift är att framföra studenters åsikter om kurser, föreläsare och allt annat som rör deras inriktning. Inriktningsrepresentanterna är en viktig länk mellan studenterna och de som är ansvariga för utbildningen.

Idun Jerlhagen Forsgren

Inriktningsrepresentant logistik och produktionsekonomi

Vakant

Inriktningsrepresentant produktutveckling

Vakant

Inriktningsrepresentant mekatronik

Camilla Sandberg

Inriktningsrepresentant produktrealisering

Vakant

Inriktningsrepresentant beräkningsmekanik

David Attoff

Inriktningsrepresentant energiteknik

Vakant

Inriktningsrepresentant transportteknik

Adrian Wester

Inriktingsrepresentant designvetenskap

Årskursrepresentanter

arskurs20@maskinsektionen.com

arskurs21@maskinsektionen.com

arskurs22@maskinsektionen.com

Årskursrepresentanternas uppgift är att framföra klassens åsikter om kurser, föreläsare och allt annat som rör studietillvaron. Oftast representeras varje årskurs av en student från TD och två från Maskin. Årskursrepresentanterna är en viktig länk mellan studenterna och de som är ansvariga för utbildningen.

Klara Massalsky

Årskursrepresentant MD20

Matilda Thelin

Årskursrepresentant M20

Klara Sjöberg

Årskursrepresentant M20

Sofie Rouse

Årskursrepresentant MD21

Susanna Brodelius

Årskursrepresentant M21

Erik Ekstrand

Årskursrepresentant M21

Tilly Almqvist

Årskursrepresentant MD22

Edward Ramberg

Årskursrepresentant M22

Benny Jiang

Årskursrepresentant M22

© Copyright - Maskinsektionen 2020