SRM

Studierådet Maskin finns till för att studenternas röst ska höras av universitetet och föreläsarna. Tillsammans förbättrar de utbildningen för att underlätta för alla som läser Maskinteknik och Teknisk Design.

SRM är länken mellan studenterna och universitetet. Studierådet Maskin ser till att vår utbildning håller världsklass genom att utvärdera kurserna utifrån ett studentperspektiv och föreslå ändringar och förbättringar till nästkommande år. Utskottet arbetar även med frågor som rör likabehandling, studiemiljö och internationella utbyten. Utöver det håller vi i det årliga eventet Her Tech Future. Varje vecka ordnar SRM studiekvällar där studenterna får middag och hjälp med studier av erfarna övningsledare.

Ledning

Benny Jiang

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

Erik Ekstrand

Vice SRM-ordförande

vicesrm@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Her Tech Future

hertechfuture@maskinsektionen.com

HTF-gruppen ansvarar för informationsspridning om Her Tech Future. De hjälper även till på evenemang som arrangeras av projektgruppen för HTF. De arbetar sektionsöverskridande med att inspirera gymnasietjejer att välja LTH, och anordnar även tjejträffen för maskinare innan nollningen.

Klara Bökwall

Her Tech Future-ansvarig

Vakant

Her Tech Future-ansvarig

Vakant

Her Tech Future-ansvarig

Amanda Mile

Eventansvar

Maya Leionen

Eventansvar

Eventansvar

event.srm@maskinsektionen.com

De eventansvariga anordonar studiekvällar men även samarbeten med andra utskott på maskinsektionen för att främja studiemiljön på sektionen.

VM-truppen

vm-truppen@maskinsektionen.com

VM-truppen samarbetar med Världsmästaren i arbetet att välkomna utländska studenter till Lund och informera maskinstudenter om utlandsstudier. VM-truppen och Världsmästaren arbetar tillsammans med Maskinsektionen, andra sektioner samt kåren och arrangerar olika evenemang före, under och efter nollningen.

Vakant

Världsmästare

August Möller

VM-truppmedlem

Olivia Stromberg

VM-truppmedlem

Emma Frick

VM-truppmedlem

Inriktningsrepresentanter

inriktning@maskinsektionen.com

Inriktningsrepresentanternas uppgift är att framföra studenters åsikter om kurser, föreläsare och allt annat som rör deras inriktning. Inriktningsrepresentanterna är en viktig länk mellan studenterna och de som är ansvariga för utbildningen.

Vakant

Inriktningsrepresentant logistik och produktionsekonomi

Vakant

Inriktningsrepresentant produktutveckling

Hugo Persson

Inriktningsrepresentant mekatronik

Camilla Sandberg

Inriktningsrepresentant produktrealisering

Vakant

Inriktningsrepresentant beräkningsmekanik

David Attoff

Inriktningsrepresentant energiteknik

Vakant

Inriktningsrepresentant transportteknik

Adrian Wester

Inriktingsrepresentant designvetenskap

Patrick Wagner

Internationell representant Sustainable Energy Engineering

Vakant

Internationell representant Produvtion and materials engineering

Vakant

Inriktningsrepresentant logistik och produktionsekonomi

Vakant

Inriktningsrepresentant produktutveckling

Hugo Persson

Inriktningsrepresentant mekatronik

Camilla Sandberg

Inriktningsrepresentant produktrealisering

Vakant

Inriktningsrepresentant beräkningsmekanik

David Attoff

Inriktningsrepresentant energiteknik

Vakant

Inriktningsrepresentant transportteknik

Adrian Wester

Inriktingsrepresentant designvetenskap

Patrick Wagner

Internationell representant Sustainable Energy Engineering

Vakant

Internationell representant Produvtion and materials engineering

Årskursrepresentanter

arskurs21@maskinsektionen.com

arskurs22@maskinsektionen.com

arskurs23@maskinsektionen.com

Årskursrepresentanternas uppgift är att framföra klassens åsikter om kurser, föreläsare och allt annat som rör studietillvaron. Oftast representeras varje årskurs av en student från TD och två från Maskin. Årskursrepresentanterna är en viktig länk mellan studenterna och de som är ansvariga för utbildningen.

Sofie Rouse

Årskursrepresentant MD21

Susanna Brodelius

Årskursrepresentant M21

Erik Ekstrand

Årskursrepresentant M21

Tilly Almqvist

Årskursrepresentant MD22

Edward Ramberg

Årskursrepresentant M22

Benny Jiang

Årskursrepresentant M22

Carl-Emil Sjöberg

Årskursrepresentant M23

Viktor Rödén

Årskursrepresentant M23

Thea Wesslén

Årskursrepresentant MD23

Maskinsektionens representant i TLTHs valnämnd

tlth@maskinsektionen.com

Årskursrepresentanternas uppgift är att framföra klassens åsikter om kurser, föreläsare och allt annat som rör studietillvaron. Oftast representeras varje årskurs av en student från TD och två från Maskin. Årskursrepresentanterna är en viktig länk mellan studenterna och de som är ansvariga för utbildningen.

Eskil Wilgodt

Maskinsektionens representant i TLTHs valnämnd

© Copyright - Maskinsektionen 2020