SRM

Studierådet Maskin finns till för att studenternas röst ska höras av universitetet och föreläsarna. Tillsammans förbättrar de utbildningen för att underlätta för alla som läser Maskinteknik och Teknisk Design.

SRM är länken mellan studenterna och universitetet. Studierådet Maskin ser till att vår utbildning håller världsklass genom att utvärdera kurserna utifrån ett studentperspektiv och föreslå ändringar och förbättringar till nästkommande år. Utskottet arbetar även med frågor som rör likabehandling, studiemiljö och internationella utbyten. Utöver det håller vi i det årliga eventet Her Tech Future. Varje vecka ordnar SRM studiekvällar där studenterna får middag och hjälp med studier av erfarna övningsledare.

Ledning

Elma Causevic

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

John Moberg

Vice SRM-ordförande

vicesrm@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Her Tech Future

hertechfuture@maskinsektionen.com

HTF-gruppen ansvarar för informationsspridning om Her Tech Future. De hjälper även till på evenemang som arrangeras av projektgruppen för HTF. De arbetar sektionsöverskridande med att inspirera gymnasietjejer att välja LTH, och anordnar även tjejträffen för maskinare innan nollningen.

Friderika Bursan

Her Tech Future-ansvarig

Linnea Rydberg

Her Tech Future-ansvarig

Alva Astgård

Her Tech Future-gruppen

Ellen Mattsson

Her Tech Future-gruppen

Sara Eriksson

Her Tech Future-gruppen

Alice Barrefors

Likabehandlingsombud

Ella Thunborg

Likabehandlingsombud

Likabehandlingsombud

likabehandling@maskinsektionen.com

Likabehandlingsombuden leder sektionens likabehandlingsarbete och verkar för jämlikhet för samtliga studenter på Maskinsektionen. Likabehandlingsombudens arbete utgår från diskrimineringslagen och de deltar regelbundet i möten med Teknologkåren. De arbetar för att alla på sektionen ska få trivas under sin studietid. 

Elin Kuhalampi

Likabehandlingsombud

Johanna Sjöblom

Likabehandlingsombud

VM-truppen

VM-truppen samarbetar med Världsmästaren i arbetet att välkomna utländska studenter till Lund och informera maskinstudenter om utlandsstudier. VM-truppen och Världsmästaren arbetar tillsammans med Maskinsektionen, andra sektioner samt kåren och arrangerar olika evenemang före, under och efter nollningen.

Jacob Heyden

Världsmästare

varldsmastare @maskinsektionen.com

Oskar Helén Cedergren

VM-truppmedlem

vm-truppen @maskinsektionen.com

Jacob Heyden

Världsmästare

varldsmastare @maskinsektionen.com

Oskar Helén Cedergren

VM-truppmedlem

vm-truppen @maskinsektionen.com

Albin Nyström Eklund

Inriktningsrepresentant logistik och produktionsekonomi

Ville Gustafsson

Inriktningsrepresentant produktutveckling

Inriktningsrepresentanter

inriktning@maskinsektionen.com

Inriktningsrepresentanternas uppgift är att framföra studenters åsikter om kurser, föreläsare och allt annat som rör deras inriktning. Inriktningsrepresentanterna är en viktig länk mellan studenterna och de som är ansvariga för utbildningen.

Albin Nyström Eklund

Inriktningsrepresentant logistik och produktionsekonomi

Ville Gustafsson

Inriktningsrepresentant produktutveckling

Årskursrepresentanter

arskurs18@maskinsektionen.com

arskurs19@maskinsektionen.com

arskurs20@maskinsektionen.com

Årskursrepresentanternas uppgift är att framföra klassens åsikter om kurser, föreläsare och allt annat som rör studietillvaron. Oftast representeras varje årskurs av en student från TD och två från Maskin. Årskursrepresentanterna är en viktig länk mellan studenterna och de som är ansvariga för utbildningen.

Sara Grimbeck

Årskursrepresentant MD18

Lovisa Lindström

Årskursrepresentant M18

Lovisa Thalén

Årskursrepresentant M18

Susanna Bengtsson

Årskursrepresentant MD19

Saga Wennerholm

Årskursrepresentant M19

Vakant

Årskursrepresentant M19

Klara Massalsky

Årskursrepresentant MD20

Iris Bjerkén

Årskursrepresentant M20

Tilda Alpadie

Årskursrepresentant M20

Sara Grimbeck

Årskursrepresentant MD18

Lovisa Lindström

Årskursrepresentant M18

Lovisa Thalén

Årskursrepresentant M18

Susanna Bengtsson

Årskursrepresentant MD19

Saga Wennerholm

Årskursrepresentant M19

Vakant

Årskursrepresentant M19

Klara Massalsky

Årskursrepresentant MD20

Iris Bjerkén

Årskursrepresentant M20

Tilda Alpadie

Årskursrepresentant M20

© Copyright - Maskinsektionen 2020