SRM

Studierådet Maskin finns till för att studenternas röst ska höras av universitetet och föreläsarna. Tillsammans förbättrar de utbildningen för att underlätta för alla som läser Maskinteknik och Teknisk Design.

SRM är länken mellan studenterna och universitetet. Studierådet Maskin ser till att vår utbildning håller världsklass genom att utvärdera kurserna utifrån ett studentperspektiv och föreslå ändringar och förbättringar till nästkommande år. Utskottet arbetar även med frågor som rör likabehandling, studiemiljö och internationella utbyten. Utöver det håller vi i det årliga eventet Her Tech Future. Varje vecka ordnar SRM studiekvällar där studenterna får middag och hjälp med studier av erfarna övningsledare.

Ledning

Anna Bengtsson

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

Anton Argani

Vice SRM ordförande

vicesrm@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Her Tech Future

Idun Forsgren

Her Tech Future ansvarig

hertechfuture @maskinsektionen.com

Sara Petersson

Her Tech Future ansvarig

hertechfuture @maskinsektionen.com

Katarina Johansson

Her Tech Future gruppen

htfgruppen@maskinsektionen.com

Lovisa Thalén

Her Tech Future gruppen

htfgruppen@maskinsektionen.com

Oscar Blomqvist

Inriktningsrepresentant

inriktning@maskinsektionen.com

Maja Svensson

Inriktningsrepresentant

inriktning@maskinsektionen.com

Stina Martin

Inriktningsrepresentant

inriktning@maskinsektionen.com

Inriktningsrepresentanter

Oscar Blomqvist

Inriktningsrepresentant

inriktning@maskinsektionen.com

Maja Svensson

Inriktningsrepresentant

inriktning@maskinsektionen.com

Stina Martin

Inriktningsrepresentant

inriktning@maskinsektionen.com

Likabehandlingsombud

Ebba Bratt

Likabehandlingsombud

likabehandling @maskinsektionen.com

Gustav Sjölin

Likabehandlingsombud

likabehandling @maskinsektionen.com

Hampus Henåker

Programledningssuppleant

plsuppleant@maskinsektionen.com

 

Carl Eriksson

Programledningssuppleant

plsuppleant@maskinsektionen.com

Programledningssuppleanger

Hampus Henåker

Programledningssuppleant

plsuppleant@maskinsektionen.com

 

Carl Eriksson

Programledningssuppleant

plsuppleant@maskinsektionen.com

Skyddsombud

David Fransson

Skyddsombud

skyddsombud @maskinsektionen.com

William Degerstedt

Världsmästare

varldsmastare @maskinsektionen.com

Lisa Balke

VM- truppen

vm-truppen @maskinsektionen.com

Era Xhakollari

VM-truppen

vm-truppen @maskinsektionen.com

Tora Abrahamsson

VM-truppen

vm-truppen @maskinsektionen.com

VM-truppen

William Degerstedt

Världsmästare

varldsmastare@maskinsektionen.com

Lisa Balke

VM- truppen

vm-truppen@maskinsektionen.com

Era Xhakollari

VM-truppen

vm-truppen@maskinsektionen.com

Tora Abrahamsson

VM-truppen

vm-truppen@maskinsektionen.com

Årskursrepresentanter

David Fransson

Årskursrepresentant M16

arskurs16@maskinsektionen.com

Charlotte Abrahamsson Kwetczer

Årskursrepresentant M16

arskurs16@maskinsektionen.com

Olof Karlsson

Årskursrepresentant M16

arskurs16@maskinsektionen.com

Linn Ekberg

Årskursrepresentant M17

arskurs17@maskinsektionen.com

Ellen Jonasson

Årskursrepresentant M17

arskurs17@maskinsektionen.com

Sara Grimbeck

Årskursrepresentant M18

arskurs18@maskinsektionen.com

Tobias Eiksund

Årskursrepresentant M18

arskurs18@maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2020