Valberedningen

Valberedningen ser till att rätt person sitter på rätt post och säkerställer att sektionens alla valprocesser går rätt till.

Valberedningen är ansvariga för nomineringsprocessen till sektionens terminsmöten.

De håller även intervjuerna för alla nominerade innan de ger sitt förslag på vilka personer som de tycker passar bäst till de förtroendevalda posterna på Maskinsektionen.

Ledning

Kettil Blohmé

Valberedningsordförande

val@maskinsektionen.com

Ledamöter

val@maskinsektionen.com

Valberedningsledamöterna har i uppgift att tillsammans med Valberedningsordförande nominera personer till de förtroendevalda posterna på sektionen. Detta innebär att sätta sig in i vad dessa innebär, förbereda och närvara under intervjuerna och sedan diskutera vilka personer som är mest lämpade för posterna. Ledamöterna har även i uppgift att informera om alla poster och sköta PR inför valen på sektionen.

Louise Rehme

Valberedningsledamot

Frida Lindblom

Valberedningsledamot

Jakob Petersson

Valberedningsledamot

Elma Causevic

Valberedningsledamot

© Copyright - Maskinsektionen 2020