Valberedningen

Valberedningen ser till att rätt person sitter på rätt post och säkerställer att sektionens alla valprocesser går rätt till.

Valberedningen är ansvariga för nomineringsprocessen till sektionens terminsmöten.

De håller även intervjuerna för alla nominerade innan de ger sitt förslag på vilka personer som de tycker passar bäst till de förtroendevalda posterna på Maskinsektionen.

Ledning

Alice Lundberg

Valberedningsordförande

val@maskinsektionen.com

Ledamöter

val@maskinsektionen.com

Valberedningsledamöterna har i uppgift att tillsammans med Valberedningsordförande nominera personer till de förtroendevalda posterna på sektionen. Detta innebär att sätta sig in i vad dessa innebär, förbereda och närvara under intervjuerna och sedan diskutera vilka personer som är mest lämpade för posterna. Ledamöterna har även i uppgift att informera om alla poster och sköta PR inför valen på sektionen.

Carl-Johan Stambolovski

Valberedningsledamot

Erik Dättermark

Valberedningsledamot

Albin Thuvér

Valberedningsledamot

Ellinor Ahlgren

Valberedningsledamot

© Copyright - Maskinsektionen 2020