Valberedningen

Som medlem i valberedningen utvecklar du din förmåga att
jobba i grupp samt blir en expert på hur man ska bete sig på intervju.

Valberedningen är ansvariga för nomineringsprocessen till sektionens terminsmöten.

De håller även intervjuerna för alla nominerade innan de ger sitt förslag på vilka personer som de tycker passar bäst till de förtroendevalda posterna på Maskinsektionen.

Ledning

August Renman Claesson

Valberedningsordförande

valberedningen@maskinsektionen.com

Ledamöter

David Petersson

Valberedningsledamot

val@maskinsektionen.com

Noel Ekbrand

Valberedningsledamot

val@maskinsektionen.com

Alice Green

Valberedningsledamot

val@maskinsektionen.com

Pontus Sjöstrand

Valberedningsledamot

val@maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2020