Valberedningen

Som medlem i valberedningen utvecklar du din förmåga att
jobba i grupp samt blir en expert på hur man ska bete sig på intervju.

Valberedningen är ansvariga för nomineringsprocessen till sektionens terminsmöten.

De håller även intervjuerna för alla nominerade innan de ger sitt förslag på vilka personer som de tycker passar bäst till de förtroendevalda posterna på Maskinsektionen.

Ledning

Christian Sidemo

Valberedningsordförande

valberedningen@maskinsektionen.com

Ledamöter

Claudia Lindroos

Valberedningsledamot

Hugo Jennehov

Valberedningsledamot

Johan Nordström

Valberedningsledamot

Lukas Andersson

Valberedningsledamot

© Copyright - Maskinsektionen 2020