NGM

NGM håller kontakten mellan Maskinsektionen och näringslivet genom evenemang och sponsrade aktiviteter tillsammans med företag. De förhandlar fram kontrakt och avtal som hjälper medlemmarna ta första steget ut i arbetslivet.

Näringslivsgruppen på Maskinsektionen ansvarar för all kontakt mellan sektionen och näringslivet. Genom att anordna event med företag vill vi ge studenterna en större inblick i hur karriären kan se ut efter studierna och visa vilka möjligheter som de erbjuds under sina studier i form av sommarjobb, deltidsjobb, internships, traineeplatser och exjobb. NGMs förhoppning är att inspirera alla maskinstudenter till ett framtida drömjobb och hjälpa er nå hela vägen dit.

Ledning

David Lind

NGM-ordförande

ngm@maskinsektionen.com

Dante Neckmar

Vice NGM-ordförande

vicengm@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

NGM-medlemmar

NGM-medlemmarna arbetar för att utveckla och underhålla sektionens kontakter ute i näringslivet. Som NGM-medlem har man möjlighet att knyta kontakter med representanter från företag, anordna event, samt arbeta för att studenterna på sektionen ska ha en god insyn och nära kontakt med arbetslivet. Genom detta arbete för man som NGM-medlem bra kontakt med näringslivet och får även möjlighet att skapa goda förutsättningar för andra studenter att knyta kontakter.

Elvin Berndtsson

NGM-medlem med ekonomiansvar

Vakant

NGM-medlem med

TD-ansvar

Albin Magnusson

NGM-medlem

Erik Åhman

NGM-medlem

Hugo Hermansson

NGM-medlem

Kasper Friberg

NGM-medlem

Simon Wijkander

NGM-medlem

Vakant

NGM-medlem

Vakant

Projektledare Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Stockholmsresan

Stockholmsresan är den projektgrupp som ansvarar för den årliga studieresan till Stockholm. Syftet med resan är att sektionens studenter och företag ska ges möjligheten att knyta djupare kontakt, samt ge studenterna en inblick i olika företags verksamhet. Det är projektgruppen som planerar och genomför upplägget på resan tillsammans med de företag som besöks under dagarna i Stockholm.

Vakant

Projektledare Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Casegruppen

Ebba Holm

NGM-medlem med caseansvar

Vakant

NGM-medlem med caseansvar

© Copyright - Maskinsektionen 2020