NGM

NGM håller kontakten mellan Maskinsektionen och näringslivet genom evenemang och sponsrade aktiviteter tillsammans med företag. De förhandlar fram kontrakt och avtal som hjälper medlemmarna ta första steget ut i arbetslivet.

Näringslivsgruppen på Maskinsektionen ansvarar för all kontakt mellan sektionen och näringslivet. Genom att anordna event med företag vill vi ge studenterna en större inblick i hur karriären kan se ut efter studierna och visa vilka möjligheter som de erbjuds under sina studier i form av sommarjobb, deltidsjobb, internships, traineeplatser och exjobb. NGMs förhoppning är att inspirera alla maskinstudenter till ett framtida drömjobb och hjälpa er nå hela vägen dit.

Ledning

Hugo Berggren

NGM-ordförande

ngm@maskinsektionen.com

Elias Asplund

Vice NGM-ordförande

vicengm@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

NGM-medlemmar

NGM-medlemmarna arbetar för att utveckla och underhålla sektionens kontakter ute i näringslivet. Som NGM-medlem har man möjlighet att knyta kontakter med representanter från företag, anordna event, samt arbeta för att studenterna på sektionen ska ha en god insyn och nära kontakt med arbetslivet. Genom detta arbete för man som NGM-medlem bra kontakt med näringslivet och får även möjlighet att skapa goda förutsättningar för andra studenter att knyta kontakter.

Filip Engstrand

NGM-medlem

Alexander Lannerup

NGM-medlem

Jesper Wijk

NGM-medlem

Elias Sjöberg

NGM-medlem

Oscar Ekström

NGM-medlem

Cecilia Nordström Pascual

NGM-medlem

Ebba Vos

NGM-medlem med ekonomi-ansvar

Filippa Ekendahl

NGM-medlem med TD-ansvar

Oskar Wall

Projektledare Företagsresan

Felix Lindén

Företagsresan

Jacob Bernhardtz

Företagsresan

Loren Sarajlic

Företagsresan

Företagsresan

Företagsresan är den projektgrupp som ansvarar för den årliga studieresan till Köpenhamn och Malmö. Syftet med resan är att sektionens studenter och företag ska ges möjligheten att knyta djupare kontakt, samt ge studenterna en inblick i olika företags verksamhet. Det är projektgruppen som planerar och genomför upplägget på resan tillsammans med de företag som besöks under dagarna i Köpenhamn och Malmö.

Oskar Wall

Projektledare Företagsresan

Felix Lindén

Företagsresan

Jacob Bernhardtz

Företagsresan

Loren Sarajlic

Företagsresan

Casegruppen

Hugo Tollstén

NGM-medlem med caseansvar

Felicia Toth

NGM-medlem med caseansvar

© Copyright - Maskinsektionen 2020