NGM

NGM håller kontakten mellan Maskinsektionen och näringslivet genom evenemang och sponsrade aktiviteter tillsammans med företag. De förhandlar fram kontrakt och avtal som hjälper medlemmarna ta första steget ut i arbetslivet.

Näringslivsgruppen på Maskinsektionen ansvarar för all kontakt mellan sektionen och näringslivet. Genom att anordna event med företag vill vi ge studenterna en större inblick i hur karriären kan se ut efter studierna och visa vilka möjligheter som de erbjuds under sina studier i form av sommarjobb, deltidsjobb, internships, traineeplatser och exjobb. NGMs förhoppning är att inspirera alla maskinstudenter till ett framtida drömjobb och hjälpa er nå hela vägen dit.

Ledning

Simon Wijkander

NGM-ordförande

ngm@maskinsektionen.com

Kasper Friberg

Vice NGM-ordförande

vicengm@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

NGM-medlemmar

NGM-medlemmarna arbetar för att utveckla och underhålla sektionens kontakter ute i näringslivet. Som NGM-medlem har man möjlighet att knyta kontakter med representanter från företag, anordna event, samt arbeta för att studenterna på sektionen ska ha en god insyn och nära kontakt med arbetslivet. Genom detta arbete för man som NGM-medlem bra kontakt med näringslivet och får även möjlighet att skapa goda förutsättningar för andra studenter att knyta kontakter.

Filip Cederqvist

NGM-medlem med ekonomiansvar

Olivia Falck

NGM-medlem med TD-ansvar

Rasmus Carnehult

NGM-medlem

Greta Garme

NGM-medlem

Benjamin Ekström Todreas

NGM-medlem

Mikaela Marklund

NGM-medlem

Viggo Hansson Hagman

NGM-medlem

Gustav Rosenberg

NGM-medlem

David Lind

Projektledare Öresundsresan

Elvin Berndtsson

Medlem Öresundsresan

Joel Toryd

Medlem Öresundsresan

Vakant

Medlem Öresundsresan

Öresundsresan

Öresundsresan är den projektgrupp som ansvarar för den årliga studieresan till Köpenhamn och Malmö. Syftet med resan är att sektionens studenter och företag ska ges möjligheten att knyta djupare kontakt, samt ge studenterna en inblick i olika företags verksamhet. Det är projektgruppen som planerar och genomför upplägget på resan tillsammans med de företag som besöks under dagarna i Köpenhamn och Malmö.

Vakant

Projektledare Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Vakant

Medlem Stockholmsresan

Casegruppen

Tilde Zeeberg

NGM-medlem med caseansvar

Jonathan Stoltz

NGM-medlem med caseansvar

© Copyright - Maskinsektionen 2020