Maskinsektionen

Maskinsektionen skapades år 1963, två år efter att LTH och Teknologkåren vid LTH grundades. Dock sattes detta i skrift först den 27 maj 1964. Vid utbildningens början tog sektionen in drygt 40 studenter. Med tiden har antalet studenter ökat och därmed kurserna likaså. År 2004 tillkom programmet Teknisk Design, och idag består sektionen av cirka 1000 medlemmar varav över 200 är aktiva inom sektionens olika utskott.