Utbildningen

Maskinteknik är ett av de äldsta och största programmen vid Lunds Tekniska Högskola.  I kontrast är Teknisk Design en mycket yngre utbildning, men bygger till stor del på maskinteknikens grunder. De två utbildningarna utgörs av en blandning av flera vitt skilda tekniska discipliner, vilket gör dessa teknologer konkurrenskraftiga på flera fronter av arbetsmarknaden.

Utbildningarnas inledande tre år utgörs av grundläggande kurser inom matematik och klassisk fysik tillsammans med ekonomi och programmering, vilket dels lär studenten grunderna till problemlösning inom vitt skilda områden, men förbereder även inför arbetslivet genom den mängd grupparbeten, presentationer och projekt som studenten stöter på under utbildningen. Läser du Teknisk Design får du dessutom solida kunskaper inom områden som design, produktutveckling och prototypframtagning.

Maskinteknik

300 HÖGSKOLEPOÄNG  •  5 ÅR  •  CIVILINGENJÖRSEXAMEN

Den stora mängden alternativ gällande val av master gör Maskinteknik till en av LTH:s mer mångsidiga utbildningar, där inte bara beräkningsmekanik, mekatronik och produktutveckling står i fokus, utan även logistik och produktionsekonomi, energivetenskaper och fordonsteknik finns att tillgå. Dessa breda möjligheter gör nyexaminerade maskinteknologer önskvärda inom flertalet sektorer av industrin, men även inom högskolorna själva.

Läs mer på LTH:s hemsida.

Maskinteknik – Teknisk Design

300 HÖGSKOLEPOÄNG  •  5 ÅR  •  CIVILINGENJÖRSEXAMEN

Civilingenjörsutbildningen Maskinteknik och teknisk design flätar samman klassisk maskinteknik och industridesign och ger samma, om inte större, bredd på arbetsmarknaden som den klassiska. Matematik, fysik och andra teorikurser varvas med praktiska kurser där du får chansen att uttrycka dig kreativt, både i skiss och prototypbygge.

Läs mer på LTH:s hemsida.

© Copyright - Maskinsektionen 2020