TD-gruppen

TD-Gruppen är en del av Maskinsektionen och jobbar tillsammans med resten av utskotten för att skapa sittningar, workshops och andra aktiviteter som riktas till både teknisk design och maskinteknik.

Vi finns för att synliggöra och representera alla härliga TD-studenter här på M! Oftast hittar ni oss i A-husets TD-studio (som vi har lite extra koll på). Varje termin har vi en sittning där alla årskurser från TD samlas vilket alltid är väldigt uppskattat! Utöver det anordnas workshops och föreläsningar som kompletterar vår utbildning, exempelvis med 3D-printers och laserskärare. Sök till TD-gruppen och missa inte sittningen i LP 2!

Kärlek
TD-gruppen

Ledning

Hjalmar Grip

TD-ordförande

teknisktesign @maskinsektionen.com

Cajsa Svensson

Vice TD-ordförande

vicetd@maskinsektionen.com

Ledamöter

Arild Nilsson

TD-ledamot

Susanna Bengtsson

TD-ledamot

Nils Zätterström

TD-ledamot

Sara Grimbeck

TD-ledamot

Tove Rassmus

TD-ledamot

© Copyright - Maskinsektionen 2020