TD-gruppen

TD-gruppen fungerar som ett allt-i-allo utskott som arbetar för att främja TD-studentens intressen.

Gruppen anordnar event, föreläsningar, pysselkvällar och ansvarar för stämningen i TD-studion; källaren där alla TD-are skapar många minnen på. Tillsammans med andra utskott i Maskinsektionen ordnar de workshops, sittningar, studiebesök hos företag och andra aktiviteter som riktas främst till studenter i Teknisk Design, men som alla på Maskinteknik njuter av. Förvänta dig mycket samarbete inom gruppen, för detta är ett litet utskott med stort driv!

Ledning

Cajsa Svensson

TD-ordförande

tekniskdesign @maskinsektionen.com

Simon Thuresson

Vice TD-ordförande

vicetd@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Event-ledamot

event.td@maskinsektionen.com

Event-ledamoten ordnar lokaler, mat, underhållning och allt annat som ger det lilla extra till sittningen eller andra event. I samband med detta för de kontakt med till exempel nation.

Adrian Wester

Event-ledamot

Jacob Åberg

Event-ledamot

Noelle Sjödin

Event-ledamot

Johanna Hedenfalk

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

PR-ledamot

PR-ledamoten ordnar uppdatering av utskottets informationskanaler som Instagram, facebookgruppen och dylikt. Ledamoten kan också föra dialog med INFU vid beställning eller justering av merch och planscher.

Johanna Hedenfalk

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

Pyssel-ledamot

pyssel.td@maskinsektionen.com

Våra pyssel-ledamöter driver i huvudsak kreativ-kvällar, är funktionärer för event och höjer TD-gruppens och deltagarnas stämning mot skyarna. Med kreativa idéer breddar de sektionens vyer!

Anna Ancker Persson

Pyssel-ledamot

Nilla Höglund

Pyssel-ledamot

Erik Dättermark

Studio och 3D-ledamot

Erik Henriksson

Studio och 3D-ledamot

Studio och 3D-ledamot

studio3d.td@maskinsektionen.com

Dessa ledamöter har ansvar över att TD-studion hålls i snyggt skick och att skåputlottningen sker korrekt. Det absolut häftigaste med posten är ansvaret över och att vara inpirationsperson för utskottets 3D-printer, och är kontaktperson gällande denna.

Erik Dättermark

Studio och 3D-ledamot

Erik Henriksson

Studio och 3D-ledamot

Alumn-ledamot

Ledamoten skapar kontakt med alumner som gått ut Teknisk Design och med samarbete med NGM och Seniors bjuder in till föreläsningar om alumners nuvarande arbeten, exjobb och liknande framtidsutsikter. Ledamoten för även kontakt ut mot företag vid inbjudan till workshops eller föreläsningar.

Hugo Hermansson

Alumn-ledamot

alumn.td@maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2020