TD-gruppen

TD-Gruppen är en del av Maskinsektionen och jobbar tillsammans med resten av utskotten för att skapa sittningar, workshops och andra aktiviteter som riktas till både teknisk design och maskinteknik.

Vi finns för att synliggöra och representera alla härliga TD-studenter här på M! Oftast hittar ni oss i A-husets TD-studio (som vi har lite extra koll på). Varje termin har vi en sittning där alla årskurser från TD samlas vilket alltid är väldigt uppskattat! Utöver det anordnas workshops och föreläsningar som kompletterar vår utbildning, exempelvis med 3D-printers och laserskärare. Sök till TD-gruppen och missa inte sittningen i LP 2!

Kärlek
TD-gruppen

Ledning

Tove Rassmus

TD-ordförande

tekniskdesign @maskinsektionen.com

Linnea Romare

Vice TD-ordförande

vicetd@maskinsektionen.com

Ledamöter

Henrik Gustafsson

TD-ledamot

td-ledamot @maskinsektionen.com

Lovisa Persson Hansson

TD-ledamot

td-ledamot @maskinsektionen.com

Nikolina Nordkvist

TD-ledamot

td-ledamot @maskinsektionen.com

Patrik Johansson

TD-ledamot

td-ledamot @maskinsektionen.com

Karoline Teigland

TD-ledamot

td-ledamot @maskinsektionen.com

Vendela Roxenborg

TD-ledamot

td-ledamot @maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2020