TD-gruppen

TD-gruppen fungerar som ett allt-i-allo utskott som arbetar för att främja TD-studentens intressen.

Gruppen anordnar event, föreläsningar, pysselkvällar och ansvarar för stämningen i TD-studion; källaren där alla TD-are skapar många minnen på. Tillsammans med andra utskott i Maskinsektionen ordnar de workshops, sittningar, studiebesök hos företag och andra aktiviteter som riktas främst till studenter i Teknisk Design, men som alla på Maskinteknik njuter av. Förvänta dig mycket samarbete inom gruppen, för detta är ett litet utskott med stort driv!

Ledning

Tuva Lernmark

TDG-ordförande

tdg @maskinsektionen.com

August Tellström

Vice TDG-ordförande

vicetdg@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Event-ledamot

event.td@maskinsektionen.com

Event-ledamoten ordnar lokaler, mat, underhållning och allt annat som ger det lilla extra till sittningen eller andra event. I samband med detta för de kontakt med till exempel nation.

Emelie Strömberg

Event-ledamot

Tilde Cross

Event-ledamot

Julia Borgqvist

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

PR-ledamot

PR-ledamoten ordnar uppdatering av utskottets informationskanaler som Instagram, facebookgruppen och dylikt. Ledamoten kan också föra dialog med INFU vid beställning eller justering av merch och planscher.

Hugo Hermansson

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

Julia Borgqvist

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

Pyssel-ledamot

pyssel.td@maskinsektionen.com

Våra pyssel-ledamöter driver i huvudsak kreativ-kvällar, är funktionärer för event och höjer TD-gruppens och deltagarnas stämning mot skyarna. Med kreativa idéer breddar de sektionens vyer!

Lovisa Christerson Hjortswang

Pysselledamot

Lina Persson Reinhold

Pysselledamot

Tekla Hulten

Pysselledamot

Estelle Odenrick

Studio och 3D-ledamot

Albin Thuvén

Studio och 3D-ledamot

Studio och 3D-ledamot

studio3d.td@maskinsektionen.com

Dessa ledamöter har ansvar över att TD-studion hålls i snyggt skick och att skåputlottningen sker korrekt. Det absolut häftigaste med posten är ansvaret över och att vara inpirationsperson för utskottets 3D-printer, och är kontaktperson gällande denna.

Mattis Kinman Roknic

Studio och 3D-ledamot

Jacob Åberg

Studio och 3D-ledamot

Kommunikationsledamot

Ledamoten skapar kontakt med alumner som gått ut Teknisk Design och med samarbete med NGM och Seniors bjuder in till föreläsningar om alumners nuvarande arbeten, exjobb och liknande framtidsutsikter. Ledamoten för även kontakt ut mot företag vid inbjudan till workshops eller föreläsningar.

Emma Rom

Kommunikationsledamot

alumn.td@maskinsektionen.com

Jacob Åberg

Jubileumsledamot

Anna Ancker Persson

Jubileumsledamot

Hugo Hermansson

Jubileumsledamot

Axel Lindqvist

Jubileumsledamot

Hampus Petersson

Jubileumsledamot

Jubileumsledamot

Jubileumsledamot arbetar i en mindre grupp ämnad att planera 20års jubileet för sektionens Tekniska Design program.

jubileum.td@maskinsektionen.com

Isak Ednertz

Resesledamot

Pauline Byman

Resesledamot

Reseledamot

Reseledamöterna ansvarar främst för att planera en studieresa enligt årlig tradition. Resan är ett studiebesök hos ett
designrelaterat företag. Utöver resan jobbar man tillsammans med eventledamöterna som eventledamöter.

rese.td@maskinsektionen.com

Jacob Åberg

Legoledamot

lego.td@maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2020