TD-gruppen

TD-gruppen fungerar som ett allt-i-allo utskott som arbetar för att främja TD-studentens intressen.

Gruppen anordnar event, föreläsningar, pysselkvällar och ansvarar för stämningen i TD-studion; källaren där alla TD-are skapar många minnen på. Tillsammans med andra utskott i Maskinsektionen ordnar de workshops, sittningar, studiebesök hos företag och andra aktiviteter som riktas främst till studenter i Teknisk Design, men som alla på Maskinteknik njuter av. Förvänta dig mycket samarbete inom gruppen, för detta är ett litet utskott med stort driv!

Ledning

Klara Massalsky

TD-ordförande

tekniskdesign @maskinsektionen.com

Anna Ancker Persson

Vice TD-ordförande

vicetd@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Event-ledamot

event.td@maskinsektionen.com

Event-ledamoten ordnar lokaler, mat, underhållning och allt annat som ger det lilla extra till sittningen eller andra event. I samband med detta för de kontakt med till exempel nation.

Klara Sjöberg

Event-ledamot

Nils Zätterström

Event-ledamot

Kalle Linde

Event-ledamot

Lina Persson Reinholdt

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

Tyra Lindbäck

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

PR-ledamot

PR-ledamoten ordnar uppdatering av utskottets informationskanaler som Instagram, facebookgruppen och dylikt. Ledamoten kan också föra dialog med INFU vid beställning eller justering av merch och planscher.

Lina Persson Reinholdt

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

Tyra Lindbäck

PR-Ledamot

pr.td@maskinsektionen.com

Pyssel-ledamot

pyssel.td@maskinsektionen.com

Våra pyssel-ledamöter driver i huvudsak kreativ-kvällar, är funktionärer för event och höjer TD-gruppens och deltagarnas stämning mot skyarna. Med kreativa idéer breddar de sektionens vyer!

Iris Bjerkén

Pyssel-ledamot

Guido Wohlfahrt

Pyssel-ledamot

Johanna Hedenfalk

Pyssel-ledamot

Felix Wetterborg

Studio och 3D-ledamot

Felix Langenius

Studio och 3D-ledamot

Studio och 3D-ledamot

studio3d.td@maskinsektionen.com

Dessa ledamöter har ansvar över att TD-studion hålls i snyggt skick och att skåputlottningen sker korrekt. Det absolut häftigaste med posten är ansvaret över och att vara inpirationsperson för utskottets 3D-printer, och är kontaktperson gällande denna.

Felix Wetterborg

Studio och 3D-ledamot

Felix Langenius

Studio och 3D-ledamot

Kommunikationsledamot

Ledamoten skapar kontakt med alumner som gått ut Teknisk Design och med samarbete med NGM och Seniors bjuder in till föreläsningar om alumners nuvarande arbeten, exjobb och liknande framtidsutsikter. Ledamoten för även kontakt ut mot företag vid inbjudan till workshops eller föreläsningar.

Kommunikationsledamot

alumn.td@maskinsektionen.com

Jacob Åberg

Legoledamot

lego.td@maskinsektionen.com

Legoledamot

Jacob Åberg

Legoledamot

lego.td@maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2020