Styrelsen

Styrelsen arbetar tillsammans för att alla medlemmar ska får ut så mycket som möjligt av sin tid på Maskinsektionen. De ger stöd till funktionärer och medlemmar när det behövs, och beslutar om saker som rör hela sektionen och dess framtid.

Styrelsen består av 6 ledamöter som representerar sektionens olika utskott, tillsammans med sektionsordförande, vice, administrativt ansvarig och skattmästare. Tillsammans agerar de som en länk mellan alla grupper, och jobbar för att hela sektionen och dess medlemmar ska få sin röst hörd. Styrelsen är det näst högst beslutande organet i föreningen, efter sektionsmötet, och har öppna möten varje vecka där det beslutas om vilka aktiviteter som ska anordnas, vilka nya prylar som ska köpas in, och vem som ska betala för kalaset.

Som styrelseledamot får man också vara med och representera sektionen både mot medlemmar och sökande men också mot andra universitet och lärosäten i Sverige. Flera gånger om året anordnas evenemang och konferenser som styrelsen är med på och ser till att medlemmarnas röst blir hörd.

Vår ambition är att alla ska komma till oss med sina idéer så att vi tillsammans kan göra det bästa av studietiden här i Lund. Så tveka inte för att prata med oss i korridoren eller hälsa på oss i styrelserummet om du har tankar och funderingar!

Styrelseledamöter

Ordförande


Styrelsen arbetar tillsammans för att tillgodose sektionens önskemål och visioner, och det är Ordförandens uppgift att samla ihop gruppen och leda arbetet framåt. Ordföranden är även en representant för sektionen i många olika sammanhang och för dess talan, förbereder och håller i de regelbundna styrelsemötena samt har överblick över Styrelsen och utskotten. Posten innebär även att vara medlem i OrdförandeKollegiet där alla sektionsordförande på LTH samarbetar.

Martin Andersson Plyming

Ordförande

ordf@maskinsektionen.com

Linnea Jungestad

Vice Ordförande

vice@maskinsektionen.com

Vice Ordförande


Vice Ordförande arbetar i samråd med Ordförande i dennes arbete med att leda Maskinsektionens styrelse. I uppgiften ingår att koordinera och ordna sektionens långsiktiga projekt samt ansvara för att dela upp beslut. Vice ordförande jobbar också internt med ledamöterna i Styrelsen. 

Linnea Jungestad

Vice Ordförande

vice@maskinsektionen.com

Administrativt Ansvarig


Den administrativt ansvariga ser till att protokoll förs under sektionsmöten och styrelsemöten, har bra koll på stadgar och reglementen samt ansvarar för att sektionens register och liknande hålls uppdaterade. Dessa arbetsuppgifter innebär att man arbetar i nära samråd med Ordförande och Vice Ordförande. Man administrerar även access till lokaler för de aktiva samt sektionens mail- och drivesystem.

Isak Kjörning Bertheau

Administrativt Ansvarig

admin@maskinsektionen.com

Teo Martinsson

Skattmästare

skatt@maskinsektionen.com

Skattmästare


Skattmästaren är ytterst ansvarig för sektionens ekonomi och är ordförande för Skattmästeriet. Inom skattmästeriet hjälper man utskotten och ser till att bokföring, fakturering och utbetalningar går rätt till. I posten ingår även budgetering av sektionens verksamhet samt budget och resultatuppföljning. Under våren leder denna arbetet i att lägga fram förslag för revidering av årets budget. I posten ingår även att se till att ge de olika utskottsordförande uppföljning på sin budget, ge sektionen budgetuppföljning och redovisa årets resultat under sektionsmötena.

Teo Martinsson

Skattmästare

skatt@maskinsektionen.com

Ledamot med Eventansvar


Eventansvarig arbetar tillsammans med Sexmästeriet och Nollningsutskottet för att planera och samordna evenemang på sektionen. Konkret innebär detta att man är ytterst ansvarig för sektionens alkoholrelaterade evenemang samt sköter all kontakt med Nollningsutskottet och Sexmästeriet och ansvarar för utskottens respektive verksamheter.

Gabriel Berthet

Ledamot med Eventansvar

event@maskinsektionen.com

Joel Toryd

Ledamot med Husansvar

hus@maskinsektionen.com

Ledamot med Husansvar


Husansvarig arbetar för att studenternas studiemiljö ska bli så bra som möjligt och fungerar som länk mellan studenterna och husstyrelsen. Man går på möten med kåren där parter från de andra sektionerna är med och sköter dessutom all kontakt med Verkstan och ansvarar för utskottets verksamhet. Husansvarig sitter även som skyddsombud på sektionen.

Axel Billing

Ledamot med Husansvar

hus@maskinsektionen.com

Ledamot med Kommunikationsansvar


Kommunikationsansvarig tar fram ramverk för att säkerställa att sektionen håller en enhetlig bild utåt. Konkret innebär detta att man är ytterst ansvarig för sektionens interna och externa kommunikation och sköter all kontakt med INFU samt ansvarar för utskottets verksamhet.

Felix Granvik

Ledamot med Kommunikationsansvar

kommunikation@maskinsektionen.com

Sander Pasdeloup

Ledamot med Näringslivsansvar

naringsliv@maskinsektionen.com

Ledamot med Näringslivsansvar


Näringslivsansvarig ansvarar för att utvidga sektionens kontakt med näringslivet och arbetar för att studenterna ska få en bred och nyanserad bild av sina möjligheter efter universitetet. Konkret innebär detta att man är ytterst ansvarig för sektionens företagskontakter och sköter all kontakt med NGM och Projektgruppen för MEKKA, Maskinsektionens Arbetsmarknadsmässa, samt ansvarar för utskottens respektive verksamheter.

Felix Langenius

Ledamot med Näringslivsansvar

naringsliv@maskinsektionen.com

Ledamot med Socialt Ansvar


Socialt ansvarig är den som tillsammans med Aktivitetsutskottet, Cafémästeriet och TD-Gruppen samordnar evenemang på sektionen. Konkret innebär detta att man är ytterst ansvarig för uthyrning av sektionens cafélokaler samt sköter all kontakt med dessa utskott och ansvarar för respektive deras verksamheter.

Rasmus Manelius

Ledamot med Socialt Ansvar

socialt@maskinsektionen.com

Sofie Rouse

Ledamot med Utbildningsansvar

utbildning@maskinsektionen.com

Ledamot med Utbildningsansvar


Utbildningsansvarig ser till att studenternas utbildning håller en hög kvalité och att att deras synpunkter når rätt instans. Utbildningsansvarig har det långsiktiga ansvaret för studierelaterade frågor på sektionen. Konkret innebär detta att man är ytterst ansvarig för sektionens kontakt med programledningen samt sköter all kontakt med Studierådet och ansvarar för utskottets verksamhet.

Sofie Rouse

Ledamot med Utbildningsansvar

utbildning@maskinsektionen.com