Styrelsen

Styrelsen arbetar tillsammans för att alla medlemmar ska får ut så mycket som möjligt av sin tid på Maskinsektionen. De ger stöd till funktionärer och medlemmar när det behövs, och beslutar om saker som rör hela sektionen och dess framtid.

Styrelsen består av utskottsordförande och mästare från 8 av sektionens utskott, tillsammans med sektionsordförande och vice. Tillsammans agerar de som en länk mellan alla grupper, och jobbar för att hela sektionen och dess medlemmar ska få sin röst hörd. Styrelsen är det näst högst beslutande organet i föreningen, efter sektionsmötet, och har öppna möten varje vecka där det beslutas om vilka aktiviteter som ska anordnas, vilka nya prylar som ska köpas in, och vem som ska betala för kalaset.

Som styrelseledamot får man också vara med och representera sektionen både mot medlemmar och sökande men också mot andra universitet och lärosäten i Sverige. Flera gånger om året anordnas evenemang och konferenser som styrelsen är med på och ser till att medlemmarnas röst blir hörd.

Vår ambition är att alla ska komma till oss med sina idéer så att vi tillsammans kan göra det bästa av studietiden här i Lund. Så tveka inte för att prata med oss i korridoren eller hälsa på oss i styrelserummet om du har tankar och funderingar!

Styrelseledamöter

Ordförande

Styrelsen arbetar tillsammans för att tillgodose sektionens önskemål och visioner, och det är Ordförandens uppgift att samla ihop gruppen och leda arbetet framåt. Ordföranden är även en representant för sektionen i många olika sammanhang och för dess talan, förbereder och håller i de regelbundna styrelsemötena samt har överblick över Styrelsen och utskotten. Posten innebär även att vara medlem i OrdförandeKollegiet där alla sektionsordförande på LTH samarbetar.

Jakob Elofsson

Ordförande

ordf@maskinsektionen.com

Juliana Kalling

Vice Ordförande

vice@maskinsektionen.com

Vice Ordförande

Vice Ordförande arbetar i samråd med Ordförande i dennes arbete med att leda Maskinsektionens styrelse. Utöver detta har man som Vice Ordförande mycket administrativt ansvar som protokollföring och uppdatering av sektionens stadgar och reglemente, samt har bra koll på vad som står skrivet i dessa.

Juliana Kalling

Vice Ordförande

vice@maskinsektionen.com

Skattmästare

Skattmästaren är ytterst ansvarig för sektionens ekonomi och är ordförande för Skattmästeriet. Inom skattmästeriet hjälper man utskotten och ser till att bokföring, fakturering och utbetalningar går rätt till. I posten ingår även budgetering av sektionens verksamhet samt budget och resultatuppföljning. Under våren leder denna arbetet i att lägga fram förslag för revidering av årets budget. I posten ingår även att se till att ge de olika utskottsordförande uppföljning på sin budget, ge sektionen budgetuppföljning och redovisa årets resultat under sektionsmötena.

Emma Christensson

Skattmästare

skatt@maskinsektionen.com

Christoffer Pålsson

Verkmästare

verkstan@maskinsektionen.com

Verkmästare

Verkmästaren ansvarar för Maskinhusets lokaler och sitter därför med i husstyrelsen samt är skolans kontakt med husprefektet, LU-bygg och Akademiska hus. Personen är också ansvarig för verkstan samt näst intill alla sektionens ägodelar och nyanskaffningar. För att sitta på posten är det lämpligt att var kunnig kring den utrustning sektionen äger och har tillgång till. Verkmästaren har ansvar för utlåning av denna utrustning, sektionens första hjälpen-utrustning samt ser till att reparera saker som är sönder. Som Verkmästare har man stor möjlighet att påverka vårt kära M-hus!

Christoffer Pålsson

Verkmästare

verkstan@maskinsektionen.com

Cafémästare

Cafémästaren leder Cafémästeriet och har det yttersta ansvaret för caféets verksamhet. Cafémästaren håller även koll på och hanterar alla bokningar av caféets lokaler. Som Cafémästare får du erfarenhet av allt från ledarskap och budgetering till att verkligen hantera och ansvara för ett café.

Anna Anderson

Cafémästare

cafe@maskinsektionen.com

Lovisa Persson Hansson

AKTU-Ordförande

aktu@maskinsektionen.com

AKTU-Ordförande

AKTU-ordföranden är ansvarig för ett av de utskott som håller i flertalet av sektionens event. Med allt från nollning, sångarstriden och idrottsaktiviteter är det AKTU-ordförande som knyter samman utskottets alla under-grupper och ser till så att arbetet flyter på bra.

Lovisa Persson Hansson

AKTU-Ordförande

aktu@maskinsektionen.com

SRM-Ordförande

SRM-Ordförande leder Studierådet och ansvarar för studiekvällarna. SRM-Ordförande kallar till Studierådsmöten samt medverkar vid SRX-, programlednings och utbildningsnämndsmöten. Mycket fokus i arbetet som SRM-Ordförande ligger på den sociala trivseln på Maskinsektionen, att förmedla studenters åsikter samt att med en ledarskapsförmåga sammansvetsa alla SRM:s medlemmar.

Idun Forsgren

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

Idun Forsgren

SRM-ordförande

srm@maskinsektionen.com

Eric Hammar

NGM-ordförande

ngm@maskinsektionen.com

NGM-Ordförande

NGM-Ordförande ansvarar för sektionens kontakt med näringslivet och företagskontrakten. Som NGM-Ordförande ser du till att utveckla och driva Maskinsektionens näringslivsutskott framåt samt att etablera en tydlig brygga mellan studentlivet och arbetslivet.

Eric Hammar

NGM-ordförande

ngm@maskinsektionen.com

INFU-Ordförande

INFU-Ordförande har det yttersta ansvaret för sektionens informationsflöden. Detta genom att se till att sektionens olika informationskanaler inom både sociala medier, hemsida och interna system uppdateras kontinuerligt. INFU-Ordförande är även ordförande för Informationsutskottet och ansvarar därmed för alla sektionens foto, film, grafisk design, butik och webbutrymmen.

Hugo Björling

INFU-Ordförande

infu@maskinsektionen.com

Jonathan Gustafsson

Sexmästare

sexet@maskinsektionen.com

Sexmästare

Sexmästaren är den person som ansvarar för och leder Sexmästeriets verksamhet. Detta innebär att stå som ansvarig på alkoholtillstånd, boka lokaler och tillsammans med övriga förtroendevalda i utskottet planera Sexmästeriets evenemang.

Jonathan Gustafsson

Sexmästare

sexet@maskinsektionen.com

© Copyright - Maskinsektionen 2020