Vad är det för något?

Her Tech Future (tidigare Flickor på Teknis) är ett projekt som ligger under LTH, med syftet att inspirera gymnasietjejer att välja tekniska utbildningar. För att göra detta så bjuds 120 tjejer från södra Sverige in till LTH, för att få testa på studentlivet i tre dagar. Dagarna har ett fullspäckat schema med inspirerande föreläsningar, spännande laborationer och workshops. För att de ska få en helhetsbild av studentlivet så sover de även hos en student, får äta lunch på Nation och gå på både sittning och Gasque.

Vi tycker att det är viktigt att alla känner sig lika välkomna hit!

Att vara Her Tech Future-fadder

Projektgruppen arbetar under ett års tid med projektet och till sin hjälp har de under våren två sektionsansvariga från varje sektion. Som sektionsansvarig är ens främsta uppgift att hitta faddrar från sin sektion, som gymnasietjejerna kan bo hos under eventet. En annan viktig uppgift är också att se till att allt rullar under Her Tech Future-dagarna och att avlasta projektgruppen där det behövs.

Tankar från Her Tech Future-faddrar 2017

Vi tyckte att Her Tech Future var ett jättekul och även viktigt projekt att vara en del av. Vi fick under några dagar vara förebilder för gymnasietjejerna och chansen att visa dom vad en ingenjörsutbildning verkligen innebär. Vi tycker att det är viktigt att alla känner sig lika välkomna hit och samtidigt få fler tjejer att söka tekniska utbildningar.