Seniors

Seniors arbetar mycket tillsammans med styrelsen och andra utskott för att förenkla arbetet för den nya styrelsen. De har full koll på traditioner och procedurer och vet alltid precis hur man hittar till närmaste after-work.

Seniors är det glada och visa utskottet som arbetar med att rådge styrelsen och de andra utskotten genom att diskutera och bistå dem i sektionens mer strategiska och långsiktiga frågor. Mycket av Seniors arbete kommer från styrelsen eller utarbetas av utskottet själv. Seniors har även ansvar för att sektionens aktiva tackas av med skinande medaljer, att fanan bärs vid finare tillställningar och ser till att sektionens arkivering är i ordning. Seniors ansvarar även för att hålla kontakten med sektionens alumner.

Ledning

Sixten Söderholm Bergwall

Seniors-ordförande

seniors@maskinsektionen.com

William Svanlund Hällsson

Vice Seniors-ordförande

viceseniors@maskinsektionen.com

Medlemmar och poster

Talman

Talmannen är ordförande för sektionsmötena, ansvarar för att leda dessa samt ser till att mötesdeltagarna förstår vad som händer på mötet. Talmannen deltar i planeringen av sektionsmötena, ser till att dessa är uppbyggda på sedvanligt vis och sitter som ledamot i Seniors.

Oscar Stjernfält

Talman

talman@maskinsektionen.com

Alexandra Rytten Torudd

Alumniansvarig

Malte Carmén

Alumniansvarig

Alumniansvariga

alumni@maskinsektionen.com

Som Alumniansvarig är det ens uppgift att ge alumner från sektionen en möjlighet att få återuppleva den gamla goda tiden som student på LTH och se till att kontakt bevaras med tidigare M-studenter. Posten innebär även att man har planeringsansvar för examensbanquetten.

Alexandra Rytten Torudd

Alumniansvarig

Malte Carmén

Alumniansvarig

Ledamöter

seniorsledamot@maskinsektionen.com

Som Seniorsledamot bistår du Styrelsen i långsiktiga och strategiska frågor för sektionen. Seniorsledamöterna ansvarar även för arkiveringen, att bära sektionens fana och att sprida pompa och ståt vid högtidliga evenemang. 

Som Seniorsledamot med miljöansvar ansvarar du lite extra för sektionens miljöarbete, utöver det ansvar som resterande Seniorsledamöter har. Du får även möjlighet att sitta med i LTH’s sektionsöverskridande miljökollegium, där olika spännande frågor diskuteras för att se till att hela LTH jobbar gemensamt för miljön.

Nanna Öström

Seniorsledamot

Axel Alm

Seniorsledamot

Albin Harrstedt

Seniorsledamot

Felix Langenius

Seniorsledamot

Alva Hagström

Seniorsledamot

Olivia Falck

Seniorsledamot

Hillevi Mundt

Seniorsledamot

Gunnel Krook

Seniorsledamot

Linus Ljunghusen

Seniorsledamot

© Copyright - Maskinsektionen 2020