M-Brace

M-Brace leder sektionens likabehandlingsarbete och verkar för jämlikhet för samtliga studenter på Maskinsektionen.

Likabehandlingsombudens arbete utgår från diskrimineringslagen och de deltar regelbundet i
möten med Teknologkåren. Gruppmedlemmarna (M-bracers) stöttar arbetet för likabehandlingsombuden på Maskinsektionen genom att skapa och planera event. Tillsammans arbetar de för att alla på sektionen ska få trivas under sin studietid.

Ledning

Tindra Hjort

M-Brace Ordförande

Carl Bergquist

Vice M-Brace Ordförande

Medlemmar och poster

M-Bracers

Medlemmarna stöttar arbetet för likabehandling och jobbar med utskottets ordförande och vice för att komma på och arrangera nya, spännande event för att främja jämlikhet samt välmående för alla studenter på sektionen.

Gruppen arbetar lyhört för att ta reda på vad som efterfrågas av sektionens medlemmar. Som M-Bracer finns det mycket utrymme för att vara kreativ och stor frihet för att själv forma posten.

Axel Billing

M-Bracer

Cornelia Oddstig

M-Bracer

Elin Alkenius

M-Bracer

Ellie Levin

M-Bracer

Filippa Holmqvist

M-Bracer

Isabella Dreyer

M-Bracer

Isac Strömberg

M-Bracer

Stina Andersson

M-Bracer