Filarkiv

För att sektionens arbete ska flyta på smidigt och genomföras på rätt sätt finns det en mängd regler och bestämmelser som beskriver hur verksamheten ska se ut och bedrivas. De viktigaste är våra reglemente och stadgar som beskriver hur bland annat val, möten och röstning ska gå till. Där står också vilka utskott som finns och vad de har för åligganden. Det finns även riktlinjer och policydokument, som inte är krav men snarare förklarar hur saker har gått till tidigare och förenklar processen så man inte behöver hitta på nya lösningar varje gång.

Allt som händer på sektions- och styrelsemöten dokumenteras i protokoll, som även de går att hitta här. Vice ordförande ansvarar för att denna sida hålls uppdaterad med de senaste ändringarna och protokoll från möten. Frågor och funderingar kan skickas till viceordf@maskinsektionen.com