Hej Maskinare!

Nu är ansökan till fyllnadsval av aktivaposter inom maskinsektionen öppnad. Ansökan är öppen tills måndagen den 16:e april 23.59 (..). Du kan söka/nominera till hur många poster som önskas. Du kan dock enbart välja en post varje gång du skickar iväg formuläret och måste således öppna formuläret på nytt per ny post du vill söka/nominera.

Följande poster finns att söka:
Caféphørman
Sångphørman
NGM-medlem med mentorskapsansvar
Projektledare Stockholmsresan/Stockholmsresan
Inriktningsrepresentant Beräkningsmekanik
Inriktningsrepresentant Fordon

En beskrivning av alla poster återfinns på valberedningens broschyr vilken återfinns här.

Hur går det till i ansökningsprocessen?
1. Efter att man sökt en post kommer man bli kontaktad av respektive utskotts ordförande för att komma på en intervju.
2. Har man sökt/blivit nominerad till poster i olika utskott går man på intervju till så många utskott man sökt/blivit nominerad, och tackat ja, till.
3. Du tackar enbart ja till de intervjuer du själv känner att du vill gå på.
4. Efter intervjuerna får man möjlighet att rangordna sina val.

Klicka här till ansökningsformuläret.

Stort lycka till!