Sökande

Detta är maskinsektionen, vad gör vi

Maskinsektionen är en ideell organisation som styrs av studenter för studenter. Sektionen arbetar för att alla Maskinstudenter ska få en bra och minnesvärd utbildning. På Maskinsektionen anordnas det mängder av aktiviteter och evenemang, allt för att det ska finnas något för varje Maskinare. Maskinsektionen bevakar dessutom utbildningen och ser till att den håller världsklass.

Maskinsektionen är uppbyggd av tio olika utskott som jobbar för maskinarnas bästa på olika fronter. Dessa är:

Aktivitetsutskottet – Gänget som anordnar allt från små till stora event. Är du intresserad av aktiviteter i alla dess slag, då är det Aktu du ska hålla utkik efter.

Verkmästeriet – Ser till att lokalerna och inventarierna håller gott skick. Behöver du laga cykeln är det verkmästeriet som ställer upp med verktygen och kunskapen.

Sexmästeriet – Anordnar sektionens pubar, sittningar och inte minst våra mycket omtyckta “After Schools”.

Cafémästeriet – Driver tillsammans med I-sektionen (Industriell Ekonomi) M-husets kära café och ser till att studenterna aldrig går utan frukost eller kaffe.

Skattmästeriet – Gänget som ser till att sektionens ekonomi sköts på bästa sätt. Hejare på bokföring!

Informationsutskottet – Har hand om sektionens informationskanaler och ser till att allt roligt sektionen gör når ut till medlemmarna.

Näringslivsgruppen – Ansvarar för all kontakt mellan sektionen och näringslivet. Genom att anordna event tillsammans med företag får studenterna en större inblick i hur karriären ser ut efter studentlivet.

Studierådet – Jobbar med studiemiljön, anordnar studiekvällar och ser till att utbildningen håller världsklass genom bl. a. kursutvärderingar.

TD-Gruppen – Teknisk Designs utskott som fixar allt från work-shops studiebesök till sittningar och grillkvällar.

Seniors – Är det glada och visa utskottet som jobbar med lite mer långsiktiga frågor. Seniors bistår styrelsen och de andra utskotten i viktiga frågor.

Hur kan man engagera sig?

På maskinsektionen finns ett nästintill oändligt antal sätt att engagera sig på. För att göra det möjligt att skapa alla evenemang och aktiviteter som Maskinsektionen varje år anordnar behövs studenter med intresse för allt ifrån fotografi, musik och idrott till cykelmeck, pubverksamhet och ekonomi. Bland våra tio utskott finns något som passar alla. Läs mer om dessa under fliken [utskott].

© Copyright - Maskinsektionen 2020